Krkas uppförandekod

Uppförandekoden är huvuddokumentet som styr verksamheten Krka, d. d., Novo mesto.

Uppförandekoden definierar principerna och reglerna för etiskt beteende, god affärssed och standarder för uppföranderegler. Dessa är bindande för alla anställda i Krka-koncernen. Den fungerar som en guide och en ram för ett förväntat ansvarsfullt etiskt beteende vid genomförandet av arbetet, där vårt beteende inom affärsverksamheten alltid måste överensstämma med regler, allmänna rekommendationer, standarder, policies och interna regler i företaget, och med god affärssed.

Vi förväntar oss att våra leverantörer och andra affärspartners hos Krka och dess dotterbolag ska bekanta sig med Uppförandekoden och följa den när de ingår affärer med Krka.

Krka's Code of conduct (online)