Öppenhet och rapportering

Vi är engagerade att, på ett omfattande och transparent sätt, rapportera om företagets affärsverksamhet och för att tillhandahålla en fullständig, rättvis, aktuell och relevant information till myndigheter, aktieägare, investerare, media, analytiker, och till allmänheten.

Våra rapporter bygger inte bara på de allmänna boksluten. Vår rapportering innehåller också bredare miljömässiga och sociala aspekter av vår affärsverksamhet.

Årsrapporter (på engelska)