Sjukvård

Vi tillhandahåller regelbundet den professionella allmänheten all relevant information om våra produkter. Vi är speciellt  angelägna om att säkerställa att informationen som ligger till grund för lämplig och säker användning av våra produkter är aktuell. Våra medicinska representanter utbildas regelbundet. Vi utvecklar också avancerat digitalt innehåll för den professionella allmänheten. Vi stödjer och är medgrundare av branschorganisationer och föreningar.

Vid kommunikation med den professionella allmänheten handlar vi ansvarsfullt och i enlighet med lagar och andra förordningar rörande affärsverksamhet, inklusive produktmarknadsföring och bestämmelser för skydd av personuppgifter, god affärssed och Krkas uppförandekod för kampanjer.