Krka i Norden

Krka Sverige AB har funnits på den nordiska marknaden sedan 2005 och är nu ett av de ledande generikaföretagen.

Vår produktportfolio består till största del av läkemedel inom grupperna hjärta/kärl, mage/tarm samt det centrala nervsystemet.

Kvalitet, säkerhet och effektivitet är centrala ledord inom Krka. Vårt vertikalt integrerade kvalitetssystem säkerställer kontroll från råmaterial till tillverkning av slutprodukten.

I en tid då läkemedelsindustrin ställs inför nya utmaningar använder vi oss av 60 års erfarenhet och expertis samt kvalitetskontroll för att garantera stabilitet och säkerhet till våra kunder.

Krka Sveriges huvudkontor är beläget i Stockholm.

Krka Sverige AB

Göta Ark 175 (postadress)
Medborgarplatsen 25 (besöksadress)
118 72 Stockholm
Organisationsnummer: 556664-2079

Tel. + 46 8 643 67 66

Fax + 46 8 643 21 62

E-mail info.se@krka.biz

Finance E-mail: finance.se@krka.biz


View Krka Sverige AB in a larger map.

Medarbetare

Managing Director 
Robert Vidmar

Deputy Director
Hedvig Maripuu