Rapportera biverkningar

  1. Rapportera biverkningar

  2. Får Krka Sverige AB kontakta dig?

  3. Då du rapporterar biverkningar kommer du att delge KRKA Sverige AB information som klassas som personuppgifter, enligt gällande läkemedelslagstiftning är vi är skyldiga att hantera dina personuppgifter och arkivera dem permanent. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för säkerhetsövervakning, analys, samt rapportering av säkerhetsinformation kring läkemedlet. Du kan läsa mer om KRKA Sverige ABs personuppgiftskydd här.