Juridiska meddelanden

Denna webbplats ägs och tillhandahålls av:

Krka Sverige AB
Göta Ark 175 (postal address) 
Medborgarplatsen 25 (visiting address) 
118 72 Stockholm

Nuvarande webbsidor är utformade för att ge allmän information om Krka, dess produkter och tjänster.

Villkor

Om du besöker eller bläddrar igenom någon sida på Krkas hemsida, accepterar du alla de begränsningar och användarvillkor som anges nedan. Använd inte den här webbplatsen om du inte godkänner alla våra användarvillkor. Vi rekommenderar dig att besöka vår hemsida från tid till annan för att läsa våra rättsligt bindande Användarvillkor och Sekretesspolicy.

Krka förvaltar, övervakar och uppdaterar Krkas hemsida i Novo Mesto, Slovenien. Nuvarande webbsidor är avsedda för internationell användning. Krka garanterar inte att uppgifter som publiceras på webbsidorna är giltiga över hela världen, att alla produkter och tjänster är tillgängliga i alla länder eller i alla former, förpackningar och på lika villkor. När du besöker och bläddrar igenom våra webbsidor måste du följa gällande lagbestämmelser i ditt land.

Informationen och uppgifterna som finns tillgängliga på Krkas webbsidor är endast till för informtivt syfte och är inte juridiskt bindande eller ger upphov till juridiskt bindande förhållanden, om inte annat uttryckligen anges (t ex publicering av officiella erbjudanden, reklammaterial etc.).

Informationen om Krka, dess produkter, tjänster och värdepapper som presenteras på Krkas webbsidor ska inte förstås som ett erbjudande om produkter, tjänster eller värdepapper. Informationen om produkter och / eller aktiva ämnen som presenteras på Krkas webbsidor är generell information om Krkas övergripande sortiment. Vänligen observera att denna information inte kan betraktas som ett erbjudande, om inte annat anges uttryckligen.

Benämnandet av produkten och / eller den aktiva substansen på Krkas hemsidor innebär inte att Krka faktiskt har placerat den angivna produkten och / eller aktiva substansen på marknaden eller erbjudit det i det land som är intressant för besökaren eller i det land där webbplatsens besökare besökte hemsidan. Vänligen kontrollera med Krka, dess dotterbolag eller representativa kontor utomlands om Krka faktiskt marknadsför och erbjuder den produkt eller aktiva substans som du är intresserad av i ditt land.

Ansvarsfriskrivning

För att säkerställa att korrekt information och att aktuella uppgifter finns på hemsidorna har Krka utformat sina webbsidor med due diligence och avser att fortsätta att göra det. Krka tar emellertid inget ansvar för informationens riktighet eller fullständighet. Krka förbehåller sig också rätten att när som helst och på valfritt sätt ändra innehållet på nuvarande webbsidor oavsett anledning och utan föregående meddelande. Besökare till sidorna använder uppgifterna på egen risk. Krka och annan juridisk eller fysisk person som Krka samarbetat med vid utformningen och produktionen av nuvarande webbsidor avstår uttryckligen från allt ansvar för eventuella skador som uppkommer eller är relaterade till åtkomsten, användningen eller oförmågan att använda informationen från nuvarande webbsidor och / eller för eventuella fel eller brister i deras innehåll.

Informationen på Krkas hemsida syftar inte till att ge professionell medicinsk rådgivning eller till att utgöra instruktioner för behandling av sjukdom med Krkas produkter. Var god och kontakta läkare eller apotekspersonal innan du använder Krkas produkter.

Det kan hända att besökare av Krkas webbsidor svarar genom att skicka olika bitar av information. Krka avstår från allt ansvar i detta avseende. Observera att sådan information inte är konfidentiell och omfattas inte av upphovsrättsskyddet. Krka förbehåller sig rätten att använda sådan information fritt, sprida och avslöja den till någon annan part utan begränsningar och använda den utan att citera källan. Krka förbehåller sig rätten att även (men inte bara) använda de idéer, begrepp, kunskaper, erfarenheter och tekniker som är föremål för sådan information eller föremål som sådan information kan bestå av. Krka får använda sådan information efter eget gottfinnande och för valfritt syfte.

Länkar till andra webbplatser

Nuvarande hemsidor innehåller också information från tredjeparter och länkar till tredjeparters webbplatser. Om vi ​​anser det passande kan vi märka dem på tillämpligt sätt. Krka är inte bekant med webbplatsens innehåll hos tredjeparter och ska därför inte ta något ansvar för sådan information.

Immateriella rättigheter

All information och bilder som presenteras på Krkas webbsidor är, inom ramen för laglighet, föremål för skydd av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Dokument som publiceras på nuvarande hemsidor får endast reproduceras för icke-kommersiella och personliga ändamål, och alla ovannämnda meddelanden om skydd av upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter måste respekteras. Informationen på nuvarande hemsidor får inte kopieras, visas, hämtas, ändras, reproduceras eller på annat sätt distribueras för kommersiella ändamål utan uttryckligt skriftligt samtycke från Krka. Märkesnamn och varumärken som visas på dessa sidor är Krkas registrerade varumärken, eller tillhör Krkas nyttjanderätt.

Integritetspolicy

Efterlevnad av gällande lagstiftning
I enlighet med Allmänna databeskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter, skyddar Krka med särskild omsorg sådan information som erhålls från dess webbplatsanvändare och deras personuppgifter. Läs mer nedan om vår insamling, lagring, användning och spridning av personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in på vår hemsida?
Du kan använda vår hemsida utan att ange dina personuppgifter. Du är endast uppmanad att skicka in dina personuppgifter om du beställer någon av våra produkter eller tjänster.

Vi samlar bara in personuppgifter när du skickar in dem till oss antingen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev, genom att ta del av innehåll på vår hemsida eller genom att delta i våra tävlingar. Vi samlar också in dina personuppgifter när du fyller i vår rapport om biverkningsformulär eller bokar ett av våra hotell, beställer våra produkter eller tjänster via e-post eller skickar en förfrågan om din order, eller i liknande situationer, när du bestämmer dig för att skicka dina personuppgifter till oss.

Förutom personuppgifter som du skickar in till oss samlar vi också information med hjälp av cookies. Sådan information kan innehålla webbplatser som du besökte vår webbplats från, webbplatser du besöker från vår hemsida, och längden av ditt besök på vår hemsida. Vi anonymiserar omedelbart de tre sista siffrorna i din IP-adress, vilket effektivt hindrar din identifiering utifrån denna information. Vi kan använda denna information för att identifiera dig, men det är inte vad vi gör.

För vilka ändamål behandlar vi de data du skickar via vår hemsida?
De data som du skickar till oss, eller som vi samlar in med cookies, kan behandlas för följande ändamål: Statistiska ändamål och för att identifiera demografin och intressen hos våra webbplatsanvändare, men bara på ett sätt som inte identifierar dig; diagnostisera problem med vår server och administrera vår hemsida; förse dig med produkter eller tjänster du har beställt via vår hemsida; eller för andra ändamål som du har begärt eller godkänt, såvida inte annat krävs enligt lag.

Överför vi dina personuppgifter till andra företag?
Endast det företag som ansvarar för Krkas hemsida har tillgång till dina personuppgifter. Krka har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med detta företag, och vi garanterar att det överensstämmer med gällande bestämmelser om personuppgifter.

Var förvarar vi personuppgifter du skickar via vår hemsida?
Dina personuppgifter lagras på våra servrar * inom EU som vi själva hanterar. Våra affärspartners, som i vissa fall lagrar personuppgifter för vår räkning, säkerställer en skyddsnivå för personuppgifterna som åtminstone motsvarar den vi har hos Krka. Dina personuppgifter ska inte, i någon form, överföras till tredje part, förutom till företaget som ansvarar för Krkas hemsida eller om det krävs av juridiska myndigheter.

Professionell allmänhet
Vissa delar av denna webbplats kan innehålla information som endast kan nås av läkare, apotekare och veterinärer i enlighet med gällande lagstiftning. Därför måste vi samla in kontaktuppgifter och vissa personuppgifter från dessa läkare, apotek och veterinärer som vill få tillgång till professionell information om läkemedel. I sådana fall används personuppgifter som en garanti för att innehållet på webbplatsen är tillgänglig, vilket är i enlighet med lagstiftningen kring läkemedel. Ansvaret för riktigheten av dessa uppgifter åligger den registrerade. Kontaktuppgifter används för att kontakta de registrerade vid behov. Vi använder inte personuppgifter och kontaktuppgifter för något annat syfte, och överför dem inte till tredje part.

Barn
Krkas hemsida är generellt avsett för vuxna. Om Krka vid något tillfälle förbereder något innehåll på webbplatsen för barn och erbjuder sina produkter eller tjänster till dem, ska den göra det i enlighet med gällande lagstiftning och få lämpligt samtycke från förälder eller samtycke från innehavaren av föräldraansvaret.

Cookies

En cookie är en liten fil som lagras på din dator när du först besöker en webbplats. Webbplatsen som utfärdar cookien känner igen den när du besöker webbplatsen igen. Syftet med denna teknik är att förbättra vår hemsida och din användarupplevelse.

Några av de cookies vi använder är sessionscookies (utgår när webbläsaren är stängs ned), och vissa är permanenta cookies (förblir lagrade i enheten under en viss tid efter att du lämnar vår webbplats). Sessionscookies används för att räkna antalet besökare på vår hemsida och permanenta cookies används för att lagra kontaktuppgifter för framtida besök på våra webbplatser (de kommer ihåg dina inloggningsuppgifter). Vi använder även tredjeparts-cookies från andra webbplatser: t.ex. YouTube-cookies (de möjliggör uppspelning av specifikt videoinnehåll på vår webbplats), annonscookies och Google Analytics-cookies, som vi använder för att ta reda på hur du använder våra webbplatser, vilket innehåll som intresserar dig och hur länge ditt besök varar. Baserat på dessa kan vi redigera vårt hemsideinnehåll och anpassa den till våra besökares behov.

Vi behandlar endast uppgifter som samlas in via cookies, för statistiska ändamål och för att identifiera demografi och våra användares intressen (men använder bara metoder som förhindrar identifiering), för att diagnostisera problem med vår server, administrering av vår webbplats och informera dig om våra produkter.

De flesta webbläsare tillåter automatiskt cookies. Du kan när som helst vägra att använda cookies. Om du vill vägra användningen av cookies på din enhet kan du ändra dina webbläsarinställningar. För mer information om hur du vägrar cookies, se www.aboutcookies.org. Mer information om Google Analytics finns på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dina rättigheter

Instruktioner som är avsedda att hjälpa dig att utöva dina rättigheter publiceras på sidan Registrerade rättigheter. Du kan begära tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar, eller för att begära rättelse eller radering, eller för att begränsa deras behandling.

Du kan också avsluta prenumerationen av våra kampanjemails genom att klicka på "Avsluta prenumerationen" i fotnoten av e-postmeddelandet.

Ändringar i sekretesspolicyn publiceras på Krkas hemsida

Krka förbehåller sig rätten att ändra sin Integritetspolicy som finns publicerad på hemsidan. Vi rekommenderar att du besöker vår webbplats och granskar den regelbundet. Vid eventuella väsentliga ändringar av vår integritetspolicy kommer ett meddelande om en sådan ändring att publiceras på vår hemsida.

Säkerhet

Krka använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din data från manipulation, förlust, förstörelse eller tillgång från obehöriga personer. Krka är också ISO 27001-certifierad. Vi är medvetna om vikten av säkerhet - det är integrerat som standard i alla våra system och arbetsprocesser som involverar arkiveringssystem för personuppgifter. Vårt arbete med arkiveringssystem innehåller de senaste tekniska lösningarna och tillvägagångssätten som garanterar högsta möjliga skydd för lagring och hantering av personuppgifter (kryptering, policy för tillgång till personuppgifter, tillgång till register för personuppgifter etc.). Vår infrastruktur garanterar kontinuerligt skydd av data mot alla hot, inklusive virus och andra typer av skadlig kod. Vi använder riskdetekteringssystem och förfaranden som hjälper oss att bättre skydda våra tjänster och säkerställa en hög säkerhetsnivå.

Kontaktuppgifter

Om du har några problem, frågor eller om du vill komma åt, rätta till, blockera eller radera dina personuppgifter, kontakta oss på info.se@krka.biz.

Den ständiga utvecklingen av internet kräver att vi från tid till annan vidtar anpassningar av vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov.

Senast uppdaterad i april 2018

© Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto